Taloyhtiöille

Rakennukset kuluttavat noin puolet Suomessa käytettävästä energiasta. Taloyhtiöiden hoitokuluista lämmitysenergian, sähkön ja veden osuus on noin kolmannes. Ei ole yhdentekevää, miten kiinteistöjen energiatalous hoidetaan nyt ja vastaisuudessa.

Ekolämmöxin energiakatselmuksessa selviää mihin energiaa kuluu ja miten kiinteistöä käytetään ja hoidetaan niin, että ostettu energia tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Energiakatselmuksessa selvitetään energiatehokkuutta parantavat laitevalinnat ja korjausvaihtoehdot, neuvotaan korjaushankkeen suunnittelussa sekä antaa esimerkkejä korjausten vaikutuksesta erilaisten kiinteistöjen energiatalouteen, sisäilmastoon ja asumiskustannuksiin.

Esimerkkinä kartoituksen tuloksista on kerrostalon poistoilman lämmöntalteenottolaitteiston hankinta jolla saadaan lämmityskuluihin 1/3 säästöä.

Energiakatselmuksessa selvitetään lisäksi edullisin vaihtoehto tarjolla olevista lämmitysmuodoista. Kannattaako ja voiko ottaa nykyisen öljylämmityksen tilalle maalämpö, kaukolämpö tai maakaasu ? Tähän antaa vastauksen Ekolämmöxin energiakatselmus.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous ammattilaisen tekemästä energiakatselmuksesta!

Kari BalkKari Balk
Energia-asiantuntija, Ins
p. 050-301 7431
kari@ekolammox.fi